Công ty Lâm Thái thông báo giá cước vận chuyển cho hàng nhận tại Hà Nội từ ngày 25/10/2023 như sau: