ĐỊA CHỈ MỚI KHO TRƯỜNG SA – LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Do cần diện tích lớn hơn để lắp đặt dây chuyền phân kiểm hàng, nên công ty phải chuyển địa điểm kho. Anh chị vui lòng cập nhật lại địa chỉ kho Trường Sa mới như sau:

  • ĐỊA CHỈ KHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  • 收件人:LT-宋明友-MÃ KH
  • 电话:13297809290
  • 地址信息:湖南省/长沙市 / 长沙县 / 黄兴镇
  • 详细地址: 环通物流园7号栋A8-A12, B8-B12号库房
  • 邮局编码:410100

Những hàng đã gửi theo địa chỉ cũ, công ty tiếp tục nhận tại địa chỉ cũ cho đến hết. Hàng mới đặt từ hôm nay a/c vui lòng sử dụng địa chỉ mới.

Trân trọng!