THÔNG BÁO MỚI

Đây là giai đoạn rất khó khăn, công ty cần nhiều phương án để xử lý cho hàng về. Vì vậy chúng tôi xin được điều chỉnh mức giá mới như sau:

  • Hàng chuyển phát nhanh: 27.000đ/kg (khách buôn), 30.000đ/kg (khách lẻ).
  • Hàng lô: 12.000đ/kg or 2,3tr/m3 (khách buôn), 14.000đ/kg or 2,5tr/m3 (khách lẻ).
  • Hàng khai thuế: giá không thay đổi.

Mức giá mới này được áp dụng đối với hàng nhận tại Hà Nội từ chủ nhật ngày 24/5/2020 cho đến khi có thông báo mới.