• Tỷ giá mua bán tệ: 3,300
  • Tỷ giá thanh toán hộ: 3,400
  • Tỷ giá đặt hàng: 3,450
  • Hotline: 0983450000
  • Thời gian làm việc: Sáng: 8h30 - 12h & Chiều: 1h30 - 6h30

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của Đặt Hàng Trung Quốc, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng ...

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của Đặt Hàng Trung Quốc để thanh toán các đơn ...

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng Đặt Hàng Trung Quốc sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.