• Tỷ giá mua bán tệ: 3,300
  • Tỷ giá thanh toán hộ: 3,400
  • Tỷ giá đặt hàng: 3,450
  • Hotline: 0983450000
  • Thời gian làm việc: Sáng: 8h30 - 12h & Chiều: 1h30 - 6h30