THONG BAO MOI NHAT

THÔNG BÁO
Lâm Thái xin thông báo.Ngaỳ mai(chủ nhật-ngày 27/01/2019),công ty vẫn làm việc,mong quý khách tranh thủ lấy hàng để chúng tôi còn giải phóng kho bãi.
Xin chân thành cảm ơn!