Hàng mới về

kho BANG TUONG(dia chi moi tu 15/10/2019)

广西壮族自治区 / 崇左市 / 凭祥市 / 凭祥镇 收货地址:广西凭祥市南山物流中心第9栋29号仓金马物流
收货人姓名: mã khách hàng 宋明友

手机号码 : 13297809290
邮政编码:532600

 

Link Hang moi ve thang 12

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19VYj_e_ndEtgK2sMSINjsemP0mKSoywj4BgB8p74Uak/edit?usp=sharing

 

 

 

Link hang moi ve Thang 11

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tx1XKV98wJwXysuN_rvFqvKFnZRUdRbGhFJx77w5y4I/edit#gid=1869455431

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:    Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg

kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg

Áp dụng tính Ha Noi nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.

 

 

 

HÌNH ẢNH HÀNG MẤT VẬN ĐƠN

https://docs.google.com/presentation/d/1-fB_RE6A1xwLqYY-3R8T1HcVrRiV3D1punZr3KelraE/edit?usp=sharing

 Xác nhận và cung cấp mã vận đơn KH liên lạc
VÂN kế toán   sđt:0866 027 175

MẪU KÊ KHAI TÌM HÀNG THẤT LẠC

Khách hàng thông báo tìm hàng thất lạc

 

Trước khi gửi biểu mẫu thông báo tìm hàng Quý khách vui lòng tra cứu hàng trên web site:

 

http://dathangtrungquoc.vn/hang-moi-ve-p36334.htm

 

-Khách hàng cần cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

+Mã Khách hàng

+ Hình ảnh chụp Vận đơn có đóng dấu kí nhận của cty (*)

+ Ảnh sản phẩm

+ Số vận đơn

+ Link mua hàng

+ Số lượng kiện hàng

+ Số kg mỗi kiện.

(*) Bắt buộc

Hình ảnh vận đơn có kí nhận,đóng dấu(Mẫu)

VD:

  

 

Link tải bảng mẫu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12S_gP113vCVDinUphOb4POaYH29-cHuAAffCIbTrdSk/edit#gid=1165466645

 

-Sau khi quý khách gửi email hàng thất lạc

+ Địa chỉ email nhận thông báo: Email: hangthatlac.lamthai1688

+ Chủ đề email: Mã khách hàng

 

-Các email gửi không đúng quy định, chúng tôi sẽ không nhận được.

-Chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 20 ngày kể từ ngày quý khách gửi email có thông tin đầy đủ. Sau 20 ngày không tìm thấy hàng, chúngtôi sẽ đền bù kiện hàng đó theo quy định.