Hàng mới về

HÌNH ẢNH HÀNG MẤT VẬN ĐƠN

 Xác nhận và cung cấp mã vận đơn KH liên lạc
Huong kế toán   sđt:0866 017 024

MẪU KÊ KHAI TÌM HÀNG THẤT LẠC

Khách hàng thông báo tìm hàng thất lạc

 

Trước khi gửi biểu mẫu thông báo tìm hàng Quý khách vui lòng tra cứu hàng trên web site:

 

http://dathangtrungquoc.vn/hang-moi-ve-p36334.htm

 

-Khách hàng cần cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

+Mã Khách hàng

+ Hình ảnh chụp Vận đơn có đóng dấu kí nhận của cty (*)

+ Ảnh sản phẩm

+ Số vận đơn

+ Link mua hàng

+ Số lượng kiện hàng

+ Số kg mỗi kiện.

(*) Bắt buộc

Hình ảnh vận đơn có kí nhận,đóng dấu(Mẫu)

VD:

  

 

Link tải bảng mẫu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12S_gP113vCVDinUphOb4POaYH29-cHuAAffCIbTrdSk/edit#gid=1165466645

 

-Sau khi quý khách gửi email hàng thất lạc

+ Địa chỉ email nhận thông báo: Email: hangthatlac.lamthai1688

+ Chủ đề email: Mã khách hàng

 

-Các email gửi không đúng quy định, chúng tôi sẽ không nhận được.

-Chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 20 ngày kể từ ngày quý khách gửi email có thông tin đầy đủ. Sau 20 ngày không tìm thấy hàng, chúngtôi sẽ đền bù kiện hàng đó theo quy định.