Bảng giá vận chuyển

Lâm Thái Express xin thông báo bảng giá mới được áp dụng cho hàng nhận tại Hà Nội từ ngày 16/4/2021 như sau: