THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ KHO CHO 2 LINE BIÊN MẬU – KHAI THUẾ CHÍNH NGẠCH VÀ LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

A. THÔNG BÁO LINE BIÊN MẬU VÀ KHAI THUẾ CHÍNH NGẠCH:

广西壮族自治区/崇左市/凭祥市/凭祥镇

收货地址: 凭祥市南山路希望小学斜对面9一1金马物流

收货人姓名: mã khách hàng 黎重阳 手机号码 : 19977098084

邮政编码:532600

Thêm dòng 金马物流 để hàng CPN được giao tận kho. Hiện nay chính sách mới của cpn là chỉ giao về “siêu thị cpn” rồi khách hàng tự đi lấy, riêng các công ty gom hàng thì họ đồng ý giao tận nơi.

B. THÔNG BÁO LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:
1. Dừng hoạt động kho Trường Sa, do chúng tôi đã set up được thương mại điện tử line Bằng tường. Việc sử dụng kho Bằng Tường thuận tiện hơn, linh hoạt khi tắc biên.
2. Khách hàng không cần khai báo, tất cả hàng hoá đi thương mại điện tử sẽ mặc định bóc ra để kiểm.
3. Khách cần tuân thủ đúng các qui định về hàng thương mại điện tử, các mặt hàng không đi được line này tuyệt đối không gửi về địa chỉ thương mại điện tử.
4. Khách hàng lưu ý không nhầm lẫn địa chỉ giữa line tmđt và line biên mậu.
Địa chỉ line Tmđt như sau:
广西壮族自治区/崇左市/凭祥市/凭祥镇
收货地址: 广西壮族自治区崇左市凭祥市南山路希望小学斜对面9一3玉庆物流
收货人姓名: LT- MSKH
手机号码 : 19978136804
邮政编码:532600
kho Bằng Tường đi TMDT
Xin chân thành cảm ơn!